1

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Yenilenebilir Enerji Yatırımları Kıb-Tek’in fuel oil ile çalışan santral yatırımları yanında yenilenebilir enerji konusunda güneş ve rüzgârla ilgili yatırım çalışmaları sürmektedir. Güneş Santralı konusunda AB €4.000.000 (dört milyon euro) bütçe ile Aralık 2008’de ihaleye çıkılmış olup ihale süreci devam etmektedir. Güneş konusunda 2009 yılı içerisinde Kurumumuz tarafından 5MW’lık bir santral ihalesi yapılması hedeflenmektedir.

Rüzgâr ile ilgili ölçüm çalışmaları devam etmekte olup önümüzdeki günlerde bu ölçümlerin sonuçları tarafımıza ulaşmış olacaktır. Yine 2009 yılı içerisinde bu ölçümler neticesi oluşacak rüzgar verimliliği haritası ile 5MW’lık Rüzgar Santralı ihalesi yapılması planlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir enerji, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli olan kaynakları ve yeterlilikleri tehlikeye atmadan, bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilen enerji biçimidir. KIBTEK üretimini yaparken tüketicisi bu konuda bilinçlendirmeyi de görevi olarak benimsemiştir. Tüketiciler enerjiyi verimli kullanarak ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlarak sürdürülebilir enerji kullanımına katkıda bulunmuş olmanın yanı sıra elektrik faturalarını da düşük tutabilirler.

Yenilenebilir Enerji

Vatandaşlar enerjisinin bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayabilirler. Bununla ilgili detaylar ve yasal tüzükler Gıda Tarım ve Enerji Bakanlığı’nın websitesinden ulaşılabilir.

Enerji Tasarufu

Enerjiyi verimli kullanarak tarifeler yükselirken siz aylık elektrik faturanızı düşük tutabilirsiniz. Elektriğin üretimi çoğunlukla kömür, doğal gaz ve nükleer enerjiden üretilen ısı başta olmak üzere çok miktarda enerjiye ihtiyaç duyar. Elektrikli su ısıtıcısı veya oda ısıtıcıları son derece verimsiz ve masraflıdır. Elektrik santralinda, enerjinin %60’ı kayıp ısı olarak boşa gider. Diğer %10’u ise elektrik iletim hatlarında daha evinize ulaşmaan kaybedilir.

Bülten

Kayıt

Online

İşlemler

Planlı

Kesintiler

SMS Şifresi talep ettikten sonra kimlik doğrulaması yaparak siteye girebilrisiniz!

Kayıtlı Cep Numarası hanesi boş bırakılamaz!

Kimlik No hanesi boş bırakılamaz!

Kapat
Kapat