Ömer Kofalı

Kıb-Tek Af Yasası Duyurusu

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMUNDAN DUYURU

Covid 19 pandemi sürecinin bir yılı aşmış olması ve bu süre içerisinde birçok iş yerinin uzun sürelerle kapalı tutulması, birçok çalışanın iş olanaklarını kaybetmesi ve özel sektörün dar boğaza girmiş olması nedenleri ile 41/2021Sayılı “Tüketicilerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Olan Elektrik Borçlarının Tahsili İle İlgili Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname” Resmi Gazetede yayımlandığı ve bu Kararname uyarınca Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna olan birikmiş tüketim borcu ve gecikme zammının, Kararnamede belirtilen ödeme planları mucibince tahsiline olanak sağlanması için tüketicilerimizin peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden birini tercih edebileceği, peşin ödemede birikmiş gecikme zamlarının %80’inin, taksitli ödemelerde ise birikmiş gecikme zamlarının %50’sinin tahsil edilmeyeceği, bu Yasa Gücünde Kararnamenin Kıb-Tek Web sayfasında da yayımlandığı ve Kararnameden yararlanmak isteyenlerin 20/05/2021 tarihi (Perşembe günü) mesai bitimine kadar Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Bölge Amirliklerinde %5 peşinat ödenmesi dahil gerekli işlemleri tamamlamış olmaları gerektiği kamuoyuna duyurulur.

AF Yasasi Nisan 2021

Kıb-Tek Yakıt Alımı İhalesi Hakkında Duyuru (Announcement on Kib-Tek Fuel-Oil Purchase Tender)

Kıb-Tek Aylık Yakıt Alım İhalesi Hakkında (About Kib-Tek Monthly Fuel-Oil Purchase Tender)

Aşağıdaki dosyalarda teknik,idari ve gerekli belgeleri Türkçe ve İngilizce olarak inceleyebilirsiniz.

You can review the technical, administrative and necessary documents in Turkish and English in the following files.

24000 Ton Akaryakit Alimi

24000 Tons of Fuel-Oil Purchase

Trafo Odalı OG Projeleri Hakkında Duyuru

TRAFO ODALI OG PROJELERİ HAKKINDA DUYURU

 

01/01/2021 tarihinden itibaren (11/22 kV OG) projeler aşağıdaki şekilde projelendirilecektir.

 

1-Toplam trafo gücü 1000 kVA ve üzeri olan trafo odalarında kullanılacak ayırıcı, kesici, sigortalı kesici/ayırıcı, compact ring main unit, ring main unit veya benzer cihazlar motorlu ve RTU ile haberleşmeli redressor (akü grubu) ve uzaktan merkezi scadaya bağlanacak şekilde olacaktır.

 

2-Metering Unit kullanılacak olan trafo odalarında, RTU, Redresör(akü grubu) ve ayırıcı, kesici, sigortalı kesici/ayırıcı, compact ring main unit, ring main unit veya benzer cihazlar motorlu olacaktır.

 

3-İthal izin verilecek ayırıcı, kesici, sigortalı kesici/ayırıcı,compact ring main unit, ring main unit veya benzer cihazlar motorlu uzaktan kumanda edilecek şekilde imal edilecektir.

Kıb-Tek Elektrik üretiminde fuel-oil yerine doğalgaz kullanılmasına yönelik Ön Tasarım Mühendislik Çalışması (Pre – Feed Design) Teknik Şartnamesi

Ülkemizde elektrik üretiminde fuel oil yerine doğal gaz kullanılmasına yönelik Ön Tasarım Mühendislik Çalışması (Pre – Feed Design) Teknik Şartnamesi ektedir. İhaleye ilgi duyan firmaların şartname ile ilgili görüşlerini 16. 10.2020 tarihine kadar Kurumumuza iletmeleri rica olunur.

LNG On Tasarim (Pre feed) Muhendislik Dizayni Teknik Sartnamesi

KIB-TEK Pre-FEED Tender-ENG

SMS Şifresi talep ettikten sonra kimlik doğrulaması yaparak siteye girebilrisiniz!

Kayıtlı Cep Numarası hanesi boş bırakılamaz!

Kimlik No hanesi boş bırakılamaz!

Kapat
Kapat