KKTC ELEKTRİK KURUMU  
2008 UYGULANAN TARİFE ÜCRETLERİ  
                       
 Tarife Kod ve Tarife İsmi 01.02.2008 01.03.2008 01.04.2008 01.05.2008 09.06.2008 10.07.2008 01.08.2008 01.09.2008 01.10.2008 01.01.2009
01 Geçici Akım Tarifesi   Her kWs için 0,54 0,55 0,56 0,56 0,66 0,76 0,94 0,89 0,82 0,79
02 konut Tarifesi (ilk 250 Kws için) Yoksul    Her kWs için 0,14 0,14 0,14 0,14 0,17 0,19 0,24 0,24 0,24 0,24
02 konut Tarifesi (0- 250 Kws )   Her kWs için 0,17 0,18 0,19 0,19 0,22 0,26 0,32 0,30 0,30 0,30
02 konut Tarifesi ( 251-500 Kws )   Her kWs için 0,21 0,23 0,24 0,24 0,29 0,33 0,41 0,38 0,37 0,35
02 konut Tarifesi ( 501-750 Kws )   Her kWs için 0,23 0,25 0,26 0,26 0,31 0,36 0,44 0,41 0,40 0,38
02 konut Tarifesi (751 Kws üzeri)   Her kWs için 0,31 0,31 0,35 0,35 0,41 0,48 0,59 0,57 0,53 0,50
                         
03 Ticari Tarife Tek faz Her kWs için 0,25 0,27 0,28 0,28 0,34 0,39 0,48 0,42 0,40 0,36
  Çok faz                      
                         
04 Ticari Tarife Her KVA için 1.Dilim 0,25 0,27 0,28 0,28 0,34 0,39 0,48 0,42 0,40 0,38
    2.Dilim 0,19 0,21 0,22 0,22 0,28 0,30 0,37 0,36 0,36 0,34
                         
05 Endüstri Tarife Tek faz Her kWs için 0,16 0,16 0,18 0,19 0,22 0,26 0,32 0,30 0,29 0,28
  Çok faz                      
                         
06 Endüstri Tarife Her KVA için 1.Dilim 0,14 0,14 0,16 0,17 0,20 0,23 0,29 0,26 0,25 0,25
    2.Dilim 0,12 0,12 0,14 0,15 0,18 0,20 0,25 0,25 0,24 0,23
                         
07 Turizm Tarife Tek faz Her kWs için 0,16 0,16 0,18 0,19 0,22 0,26 0,32 0,30 0,29 0,28
  Çok faz                      
                         
08 Turizm Tarife Her KVA için 1.Dilim 0,14 0,14 0,16 0,17 0,20 0,23 0,29 0,26 0,25 0,25
    2.Dilim 0,12 0,12 0,14 0,15 0,18 0,20 0,25 0,25 0,24 0,23
                         
09 Su Motorları Tek faz Her kWs için 0,14 0,15 0,16 0,16 0,19 0,22 0,27 0,27 0,26 0,26
  Çok faz                      
                         
11 Pik Yük Dışı Tarife Tek faz Her kWs için 0,17 0,18 0,19 0,19 0,22 0,26 0,32 0,30 0,29 0,29
                         
12 Savunma Tarifesi   Her kWs için 0,17 0,18 0,19 0,19 0,22 0,26 0,32 0,30 0,30 0,30
                         
13 Devlet Daireleri Tarifesi Tek faz Her kWs için 0,29 0,30 0,31 0,31 0,37 0,43 0,53 0,56 0,84 0,76